Sayı | Ausgabe: 217 (12.11.2019)
Gelecek sayı | Nächste Ausgabe: 12.12.2019

Vahap Esen

esen

Köşe Yazarları | Autoren
Köşe Yazarları | Autoren