Sayı | Ausgabe: 234 (14.04.2021)
Gelecek sayı | Nächste Ausgabe: 12.05.2021

-Zeliha KARADEMİR, BA

zeliha1

14.04.2021

Her ebeveyn çocuğunun başarılı, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesini diler. Bunu desteklemek için kimi ebeveyn çocuklarının sağlıklı beslenmesine dikkat ederken kimi ise çocuğun bulunduğu yaş aralığının gelişimsel özelliklerini araştırır. Elbette her biri doğru ve önemlidir fakat hayat başarısını desteklemek için özellikle gözlemlenmesi gereken durum çocuğun sosyal ve duygusal öğrenme becerileridir.  Her ebeveyn çocuğunun başarılı, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesini diler. Bunu desteklemek için kimi ebeveyn çocuklarının sağlıklı beslenmesine dikkat ederken kimi ise çocuğun bulunduğu yaş aralığının gelişimsel özelliklerini araştırır. Elbette her biri doğru ve önemlidir fakat hayat başarısını desteklemek için özellikle gözlemlenmesi gereken durum çocuğun sosyal ve duygusal öğrenme becerileridir.  
Hayat başarısı sadece okul hayatındaki başarılar, maddi güçlülük ya da kalabalık bir çevre olarak düşünülmemelidir. Hayat başarısının içerisinde güçlü bir kişilik, insanlığa ve doğaya karşı beslenilen sevgi ve hoşgörülülük gibi kişisel özellikler yer almaktadır. 
Anne baba tarafından çocuğa aktarılan bu değerli özellik çocuğun tüm yaşamını belirler ve çocuğun yetişkinliğinde yapacağı seçimleri, karakterini ve çevresini etkiler. Hayat başarısını destekleyen temel beceriler çocuğa özellikle 0-6 yaş arası aktarılmalıdır. Oldukça kritik bir yaş aralığı olan bu altı yıl içerisinde çocuğun tüm karakteri belirlenir. 
Hayat başarısını olumlu yönde etkilemek için atılan ilk adımlar
Psikolojik olarak ele alındığında kişinin diğer insanlara ve tüm evrene besledigi sevgi kendini sevmekten gelmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde yaşamı kendi fikirleri ve düşünceleri üzerinden belirleyen insan her sözünde kendi içerisini yansıtmaktadır. Kendini seven insan tüm insanlığı sevmektedir ve böylelikle hayatın en önemli başarısını elde etmiştir.
Sevgi de diğer özellikler gibi çocuğa anne baba tarafından aktarılır. Yeni doğan bir bebek annenin sevgisini çok derinden hissetmektedir ve anne bulunmuş olduğu davranışlarla sadece günümüz bebeğini değil geleceğin yetişkininin tüm kişisel özelliklerini belirlemektedir. Bu sebepten dolayı ebeveynlerin en önemli ilk görevi çocuğa sonsuz bir sevgi göstermek ve bunu hissettirmektir. Sevgi de diğer özellikler gibi kuşaktan kuşağa aktarıldığı için birçok insanı etkisi altına alacaktır. Çok büyük sevgi ile yetiştirilen bir çocuk hayatına girecek diğer insanlara bu sevgiyi sunacaktır. 
Hayat başarısını etkileyen bir diğer faktör öz farkındalıktır. Öz farkındalık çocuğun kendi duygularını tanıması, adlandırabilmesi, istediğinde bunlar hakkında konuşabilmesi ve olumsuz duygulardan dolayı kendini suçlamamasıdır. Ebeveyn olarak çocuğun öz farkındalığını desteklemek hoşgörü ve açık bir iletişim ile mümkündür. Bunun için çocuk istediğinde duygularını arasında güçlü bir bağ kurduğu kişiye anlatabilmeli ve duygusal olarak hislerini yansıtabilmelidir. 
Sosyal farkındalık hayat başarısını olumlu yönde etkileyen bir diğer özelliktir. Sosyal farkındalık kişilere sorumluluk duygusunu aşılar ve hassas ve duyarlı bireylerin yetişmesini sağlar. Sosyal farkındalığın amacı toplumsal fayda ve geleceğe umutla bakan bireylerin yetişmesini sağlayabilmektir. Bunun için ebeveyn olarak çocuğa diğer insanların perspektifini anlamasını sağlamak için iletişim kurmanın ve doğanın önemi anlatılmalıdır. Unutulmamalıdır ki en büyük rol model yine anne ve babadır.
Empati ve ilişki becerileri de hayat başarısını belirlemektedir. Anlayışlı ve hoşgörülü olmak kişinin içerisinde barındırdığı sevginin büyüklüğünden gelir. Anlayış ile yetiştirilen çocuk hayatına girecek olan diğer kişilere karşı anlayışlı ve sevgi dolu olacaktır.

Köşe Yazarları | Autoren
Köşe Yazarları | Autoren