Sayı | Ausgabe: 219 (16.01.2020)
Gelecek sayı | Nächste Ausgabe: 13.2.2020

Zeliha KARADEMİR, BA

zeliha1

16.01.2020

Özgüven, kişinin kendini tanıması ve sevmesi, kararlar alabilmesi ve kendine inanmasıdır. Yaşamın mutlu, umutlu, dengeli ve iyi olması için özgüven çok önemlidir. Bu durumda kişi kendine güvenir, hedeflerine ulaşır, kendini diğer insanlar ile kıyaslamaz, yargılamaz ve kendini olduğu gibi kabul eder. Kişinin çocukluk dönemi boyunca yaşamış olduğu deneyimler özgüven gelişiminde en önemli paya sahiptir. Özgüven Eksikliği yaşayan çocuk ebeveyn tarafından fark edilmeli ve psikolojik gelişimi için desteklenmelidir. Bu durumda çocuklarda özgüven eksikliğinin belirtileri nelerdir ve nasıl fark edilir?Özgüven, kişinin kendini tanıması ve sevmesi, kararlar alabilmesi ve kendine inanmasıdır. Yaşamın mutlu, umutlu, dengeli ve iyi olması için özgüven çok önemlidir. Bu durumda kişi kendine güvenir, hedeflerine ulaşır, kendini diğer insanlar ile kıyaslamaz, yargılamaz ve kendini olduğu gibi kabul eder. Kişinin çocukluk dönemi boyunca yaşamış olduğu deneyimler özgüven gelişiminde en önemli paya sahiptir. Özgüven Eksikliği yaşayan çocuk ebeveyn tarafından fark edilmeli ve psikolojik gelişimi için desteklenmelidir. Bu durumda çocuklarda özgüven eksikliğinin belirtileri nelerdir ve nasıl fark edilir?
Çocuklarda özgüven eksikliğinin en büyük belirtilerinden bir tanesi çocuğun kendi duygu ve düşüncelerini açık bir şekilde ifade edememesidir. Eleştirilmekten ve suçlanmaktan korkan çocuk sessiz kalmayı tercih eder. Buradaki en ciddi durum anne-baba tarafından sürekli eleştirilen ve suçlanan çocukların ilerleyen yıllarda değersizlik ve yetersizlik gibi hislere kapılmalarıdır. 
Özgüven eksikliğinin bir diğer belirtisi ise çocuğun tanımadığı yeni ortamlara girdiğinde kaygılanması ve kendini rahat hissedememesidir. Bu durumda çocuk diğer insanların onun hakkındaki düşünceleri için endişelidir. Sosyal olarak geri çekilmeyi tercih eden çocuk arkadaşları ve akranları ile daha az iletişim kurar ve kendini diğer insanlarla olumsuz yönde kıyaslar ve kendi eksikliklerini görür. Zaman zaman yaşıtlarından korkan ve çekinen çocuğun okul yaşantısı da olumsuzdur. İçine kapanık ve sessiz olan çocuk okul hayatında da arkadaş edinmekte zorlanır. 
Bir diğer belirti çocuğun kararlar alamamasıdır ve daima anne-babasına sormayı tercih etmesidir. Hata yapmaktan korkan çocuk, hata yapacağı korkusu ile hiçbir girişimde bulunamaz. Örneğin tek başına yemek yiyemez, uyuyamaz ve yalnız bir şekilde evden dışarıya çıkamaz.
Diğer belirtiler ise çocuğun fiziksel görünümünü beğenmemesi, kendini beceriksiz olarak görmesi, olumlu ve başarılı yönlerini görmezden gelmesi, kendini önemsiz hissetmesi ve düşük beklentilere sahip olmasıdır. 
Çocuğun özgüveni ebeveynler tarafından nasıl desteklenir?Çocuğun özgüvenini desteklemek için ilk olarak en büyük görev ebeveynlere düşmektedir. Anne-baba olarak çocuğun duygu ve düşüncelerine önem verilmesi gerekir. Çocuğun duyguları hakkında konuşulması, anlayışlı olunması ve her düşüncenin eleştirmeden kabul edilmesi önerilir. 
Unutmamak gerekir ki her çocuk her şeyi başaramaz ve desteklenmesi gerekir. En büyük desteği ve güveni ailesinden bekleyen çocuğa yaşına uygun görevler verilip, çocuğun başarısını övmek özgüveni büyük bir ölçüde desteklemiş olur. Kendisinden hiçbir şey beklenilmeyen çocuk kendini geliştirmek için desteklenmemiş olur. Ufak görevler ve sorumluluklar üstlenen çocuğa ihtiyaç duyduğu anda destek verilmelidir. Bu durumda çocuk hata yapmaktan korkmaz ve gerektiğinde görevinin zor olduğunu ebeveynleri ile paylaşarak yardım istemenin normal olduğunu kabullenir. 
Çocuklarda özgüveni desteklemenin bir diğer yolu ise çocuğun ilgi alanını ve yeteneklerini keşfedip bu doğrultuda belirli faaliyetlere ve aktivitelere katılmasını sağlamaktır. Kendi ilgi alanında ve yeteneğinde büyük başarılar gösterecek olan çocuğun özgüveni önemli bir şekilde desteklenmiş olur. 
Son olarak en önemli destek çocuğa olan sevgi ve anlayıştır. Çocuğun anne-babası için ne kadar önemli olduğunu, çocuğun her koşulda sevileceğini ve kabul edileceğini, ailesi için çok değerli bir yere sahip olduğu çocuğa hissettirilmelidir.

Köşe Yazarları | Autoren
Köşe Yazarları | Autoren