Sayı | Ausgabe: 216 (15.10.2019)
Gelecek sayı | Nächste Ausgabe: 12.11.2019

Dr. Claudia Laschan

laschan1

15.10.2019

Sonbaharla birlikte ağaçların yaprakları renklenirken Avusturya'da toplu iş sözleşmeleri başlıyor. Gelecek yılın ücret miktarlarının ne olacağı gündemde.Sonbaharla birlikte ağaçların yaprakları renklenirken Avusturya'da toplu iş sözleşmeleri başlıyor. Gelecek yılın ücret miktarlarının ne olacağı gündemde.
Peki toplu iş sözleşmesi nedir?
Bunlar sendikalar tarafından işveren temsilcileriyle müzakere edilen anlaşmalardır. Maaş, özel ödemeler ve çalışma saatlerinin ayarlanması sözkonusudur. Matbaalar kağıt endüstirisi ve gazeteciler gibi tüm meslek grubları için toplu sözleşme pazarlık görüşmeleri yapılır. Her işletme yapılan toplu sözleşmeye uymak zorundadır ve toplu sözleşmeyle belirlenenden daha az ücret ödeyemez.
Neden toplu bir anlaşmaya ihtiyacınız var? Çalışan için faydası nedir?
Toplu iş sözleşmesinin alternatifi olarak, her çalışan şirketi ile maaş, çalışma saatleri ve tatiller konusunda anlaşma yapabilir. Ama bu, çalışma koşullarının daha kötü olacağı anlamına gelir. Çünkü her işletme sadece "en ucuz" işçileri işe almak ister.  19. yüzyılda, birçok işcinin daha iyi çalışma koşulları için sendikalara katılmasının nedeni buydu. Ayrıca, ücretler yasal asgari ücretle düzenlenebileceğide de söylenebilir ama bunun da dezavantajı, hükümetin muhafazakar, hükümete bağlı bir hükümete dönüşmesi durumunda ücretlerin, özel ödemelerin ve çalışma saatlerinin daha da kötüleşmesidir. En azından iyleştirme yapılmazdı mesela, ABD'de yasal asgari ücret 1997-2006 arasında hiç artmamış ve bu da yıldan yıla gelir kaybıyla sonuçlanmıştır. Avusturya'da, çalışanların yüzde 98'inin, Almanya'da yüzde 60'dan daha azının, Baltık Devletlerinde ise yalnızca yüzde 10 ila 20 sinin toplu sözleşmeleri vardır.
Neden Avusturya’daki çoğu insanın bir toplu sözleşmesi var?
Avusturya'da odalara üyelik yasal olarak mecburidir. Her çalışan, işçiler Odası’ının bir üyesidir ve her girişimci, Ticaret Odası'nın bir üyesidir. Bu nedenle işverenler toplu sözleşmden vazgeçemezler. Toplu iş sözleşmesi, yalnızca sendika üyeleri için değil tüm işçilere uygulanır. Bununla birlikte, sendikanın üyesinin çok olması önemlidir, çünkü bir sendika ne kadar çok kişi tarafından desteklenirse daha iyi pazarlık sonuçları elde edebilir. Toplu iş sözleşmeleri yalnızca daha güvenli değil aynı zamanda daha adildir.
Yasal bir asgari ücret sadece en düşük ücret grubunun gelirlerini düzenler, toplu sözleşmeler ise tüm ücret grupları için asgari standartları düzenler. Her şey yasa ile düzenlenmiş olsaydı, sendikaların pazarlık gücü büyük ölçüde zayıflardı, çünkü ücretleri ödeyen hükümet değil, ticari işletmelerdir. Bir hükümet, işletme toplantılarından veya grevlerinden çok az etkilenebilir, ancak şirketler bir grevin neye mal olacağını ve ardından hangi noktalara varılacağını bilir. Toplu iş sözleşmesi kanunu artık 100 yaşında. 18 Aralık 1919'da parlemantoda kararlaştırıldı.
Avusturya'da ilk toplu sözleşme, matbaacılar ve matbaa şirketleri arasında yapıldı. 1906 a kadar 448 toplu sözleşme yapılmıştı. Ancak faşizmle toplu iş sözleşmesi sona erdi ve ücretler diktatörce belirlendi.
Savaştan sonra, yeni toplu sözleşme kanunu 1947'de kabul edildi. Yeni meslekler ortaya çıktıkça, sendikaların yapacak çok şeyleri oldu. Dünyanın ilk toplu sözleşmesini bisiklet kuryeleri için yapıldı. Haftada 4 gün çalışma seçeneği ile brüt 1506 Euro'luk temel maaş, tatil ve yılbaşı ikramiyesi ve aynı şekilde özel bisiklet ve cep telefonu kullanımı giderlerinin ödenmesi hakları kararlaştırıldı.
Böylelikle dağıtım ve teslimat hizmetinde birkaç bin kişinin sömürülmesine son verilmiş oldu.
Çeviri: Nur Demir / İstanbul

 

***********************************************

 

"Lohnerhöhungen"

Im Herbst, wenn die Bäume langsam bunte Blätter bekommen, beginnen in Österreich die Kollektivvertragsverhandlungen. Dabei geht es um die Höhe der Löhne für das nächste Jahr. Was ist eigentlich ein Kollektivvertrag? Das sind Vereinbarungen, die von den Gewerkschaften mit den Arbeitgebervertretern verhandelt werden. Dabei geht es um Entlohnung, Sonderzahlungen und Arbeitszeit. Kollektivverträge werden für ganze Berufsgruppen verhandelt, zum Beispiel für Druckereien, Papierindustrie und Journalisten. Jeder Betrieb muss sich an den Kollektivvertrag halten und darf nicht weniger Lohn zahlen als im Kollektivvertrag festgelegt ist.Im Herbst, wenn die Bäume langsam bunte Blätter bekommen, beginnen in Österreich die Kollektivvertragsverhandlungen. Dabei geht es um die Höhe der Löhne für das nächste Jahr. Was ist eigentlich ein Kollektivvertrag? Das sind Vereinbarungen, die von den Gewerkschaften mit den Arbeitgebervertretern verhandelt werden. Dabei geht es um Entlohnung, Sonderzahlungen und Arbeitszeit. Kollektivverträge werden für ganze Berufsgruppen verhandelt, zum Beispiel für Druckereien, Papierindustrie und Journalisten. Jeder Betrieb muss sich an den Kollektivvertrag halten und darf nicht weniger Lohn zahlen als im Kollektivvertrag festgelegt ist.
Wozu braucht man einen Kollektivvertrag? Was ist der Vorteil für den Arbeitnehmer? Eine Alternative zum Kollektivvertrag wäre, dass jeder Arbeitnehmer sich mit seiner Firma das Gehalt, die Arbeitszeit und den Urlaub selbst aushandelt. Das würde bedeuten, dass die Arbeitsbedingungen schlechter wären, weil jeder Betrieb nur die „billigsten“ Arbeiter einstellen würde. So war es im 19. Jahrhundert, als sich viele Arbeiter zu Gewerkschaften zusammenschlossen, um gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen einzutreten.
Man könnte aber auch sagen, dass die Löhne durch einen gesetzlichen Mindestlohn geregelt werden könnten. Der Nachteil ist, dass bei einem Regierungswechsel zu einer konservativen, wirtschaftsabhängigen Regierung die Löhne, Sonderzahlungen und Arbeitszeiten wieder verschlechtert werden, im besten Falle nicht verbessert werden. Zum Beispiel in den USA wurde der gesetzliche Mindestlohn zwischen 1997 und 2006 nicht erhöht und das hat Jahr für Jahr zu einem Einkommensverlust geführt.
In Österreich haben 98 Prozent der arbeitenden Menschen einen Kollektivvertrag, das ist Weltspitze, in Deutschland sind es weniger als 60 Prozent, in den baltischen Ländern nur 10 bis 20 Prozent.
Warum haben in Österreich die meisten Menschen einen Kollektivvertrag? In Österreich ist die Mitgliedschaft in den Kammern gesetzlich verpflichtend. Jeder Arbeitnehmer ist Mitglied der Arbeiterkammer und jeder Unternehmer ist Mitglied der Wirtschaftskammer. Deswegen können sich Arbeitgeber nicht einfach aus dem Kollektivvertrag verabschieden. Der Kollektivvertrag gilt für alle ArbeitnehmerInnen, nicht nur für die Mitglieder der Gewerkschaft, die ihn verhandelt hat. Trotzdem ist es wichtig, dass die Gewerkschaft viele Mitglieder hat, denn eine starke Gewerkschaft, hinter der viele Menschen stehen, kann bessere Verhandlungsergebnisse erzielen.
Kollektivverträge sind nicht nur sicherer sondern auch gerechter: Ein gesetzlicher Mindestlohn regelt nur die Einkommen der untersten Lohngruppen, in den Kollektivverträgen sind Mindeststandards für alle Lohngruppen geregelt.
Wäre alles im Gesetz geregelt, würde die Verhandlungsstärke der Gewerkschaften stark geschwächt werden, denn nicht die Regierung zahlt die Löhne sondern die Wirtschaftsbetriebe. Eine Regierung lässt sich durch Betriebsversammlungen oder Streiks kaum beeindrucken, die Unternehmen jedoch können sich ausrechnen, was sie ein Streik kosten würde und geben dann in manchen Punkten nach. 
Das Kollektivvertragsgesetz ist bald 100 Jahre alt. Am 18. Dezember1919 wurde es im Parlament beschlossen. Der erste österreichweit gültige Kollektivvertrag wurde zwischen den Buchdruckern und den Druckereiunternehmern verhandelt. 1906 gab es bereits 448 Kollektivverträge. Mit dem Faschismus endete das Kollektivvertragsverhandeln, die Löhne wurden diktatorisch festgelegt. Nach dem Krieg wurde 1947 das neue Kollektivvertragsgesetz beschlossen. 
Da immer neue Berufe entstehen, haben die Gewerkschaften viel zu tun. Erfreulicherweise ist es gelungen, den weltweit ersten Kollektivvertrag für FahrradbotInnen abzuschließen. Ein Basislohn von 1506 Euro brutto mit der Option auf eine 4-Tage-Woche, Anspruch auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie Kostenersatz für Verwendung von Privatfahrrädern und Handys. Damit muss Schluss sein mit der Ausbeutung von mehreren tausend Menschen im Bereich des Zustell- und Lieferservice.

Köşe Yazarları | Autoren
Köşe Yazarları | Autoren