Sayı | Ausgabe: 230 (15.12.2020)
Gelecek sayı | Nächste Ausgabe: 20.01.2021

14.08.2020

Viyana'da, belediye meclisi ve bölge meclisi seçimleri 11 Ekim'de yapılacak. Daha sonra, münferit bölgelerde kimin bölge başkanı ve kimin Viyana belediye başkanı olacağına karar verilir.Viyana'da, belediye meclisi ve bölge meclisi seçimleri 11 Ekim'de yapılacak. Daha sonra, münferit bölgelerde kimin bölge başkanı ve kimin Viyana belediye başkanı olacağına karar verilir.
Viyana tarihi, ayrılmaz bir şekilde Viyana sosyal demokrasisi ile bağlantılıdır. "Kırmızı Viyana", herkesin yaşamaya değer bir hayata sahip olmasını sağlayan bir sosyal politikanın somut örneğidir.
Mayıs 1919'da Viyana'da ilk bağımsız seçimler yapıldı ve Sosyal Demokrat Parti mutlak çoğunluğu elde etti. Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki durum bir felaketti, insanlar sefalet içinde yaşıyordu, yaşam koşulları insanlık dışıydı.
Lüks vergilerin uygulamaya konulması, paranın sosyal konut için yeniden dağıtımını mümkün kıldı. 1934'e gelindiğinde, 60.000 yeni daire inşa edilecek, böylece birçok aile küçük yatak odalarından çıkıp su ve ısıtma ile aydınlık, yeni topluluk dairelerine taşınabilsin.
1934'te bitti, çünkü o zamandan beri Austrofaşizm geldi. Hıristiyan Sosyal Parti'nin sorumlu federal politikacıları (halefi artık ÖVP'dir) 1934'te parlamentoyu ve dolayısıyla demokrasiyi kaldırdılar. Sosyal Demokratlara zulmedildi, hapsedildi ve çoğu öldürüldü.
1938'de Austrofascism, yerini Hitler'in faşizmine bıraktı. İkinci Dünya Savaşı, 6 milyon Yahudi'nin öldürülmesinin sonucuydu. Faşizmden kurtulduktan sonra Viyana yeniden inşa edilmek zorunda kaldı. Büyük cemaat binaları kısmen şehrin eteklerinde inşa edildi, yoğun şekilde inşa edilmiş iç semtlerde, Viyana belediyesi, “kentsel yenileme” başlığı altında uygun fiyatlı ve modern yaşam alanları yaratmak için defalarca eski evleri veya arazileri satın aldı. Topluluk konutlarına ek olarak, giderek daha fazla sübvansiyonlu kooperatif konutları inşa edildi.
Sosyal demokratik konut politikası tüm dünyada benzersizdir ve bugün Viyanalıların yüzde 62'sinin sübvansiyonlu dairelerde yaşamasına neden olmuştur. Bu dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmaz.
Berlin gibi birçok Avrupa şehri farklı bir yol izledi ve 1990'larda on binlerce sosyal konutu özelleştirdi. Bugün bu daireleri geri almak istiyorlar, ancak büyük fiyat artışları nedeniyle bu artık mümkün değil.
Sosyal demokrasi tarafından yönetilen Viyana şehri, diğer hayati alanların özelleştirilmesini de engellemiştir, örneğin Wiener Wasser, toplu taşıma ve kamu hastaneleri. Muhafazakar, çoğunlukla kendi kendilerini ilan eden sağlık ekonomistleri, her zaman Viyana hastanelerinde çok fazla yatak olduğunu, bu yüzden büyük olduğunu ve çok personel olduğunu söylemeşlerdi.
Korona krizi, yeterli hastane alanı ve iyi donanımlı yoğun bakım ünitelerinin olduğu yerlerde daha az insanın öldüğünü ve daha iyi iyileşme sonuçlarının elde edildiğini göstermiştir. Viyana burada ön plandadır!
Ve korona krizi, ekonominin çökmesinin ve birçok insanın işlerini ve tüm geçim kaynaklarını ne kadar çabuk kaybedebileceğini de gösterdi. Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, bu krize çok esnek ve hızlı tepki gösterdi ve bürokratik olmayan bir şekilde yardımcı olmak için çok çeşitli önlemler aldı.
Viyana'da şehrin sahip olduğu yoğun bir sosyal ağa ve hizmetlere sahip olduğumuz için, günlük yaşam olabildiğince normal devam etti. Bu, krizin sonuçlarıyla başa çıkmak için şimdi daha fazlasına ihtiyacımız olan sosyal demokratik politikanın sonucudur. Asıl mesele, ekonomik krizden muzdarip olan herkese, iş piyasasında, küçük işletme sahipleri, öğrenci, emekliler olarak bakmaktır. Michael Ludwig şöyle diyor: "Krizden önce Viyana dünyanın en sosyal ve yaşanabilir metropolüydü ve böyle kalması için her şeyi yapıyoruz!"

 

****************************************************

"Das Rote Wien"

In Wien finden am 11. Oktober Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen statt. Da entscheidet sich, wer in den einzelnen Bezirken Bezirksvorsteher und wer Wiener Bürgermeister wird.In Wien finden am 11. Oktober Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen statt. Da entscheidet sich, wer in den einzelnen Bezirken Bezirksvorsteher und wer Wiener Bürgermeister wird.
Die Geschichte Wiens ist untrennbar mit der Wiener Sozialdemokratie verbunden. Das „Rote Wien“ ist der Inbegriff für eine Sozialpolitik, die allen Menschen ein lebenswertes Dasein ermöglicht. 
Im Mai 1919 waren die ersten freien Wahlen in Wien und die Sozialdemokratische Partei erreichte die absolute Mehrheit. Die Situation nach dem ersten Weltkrieg war eine Katastrophe, die Menschen lebten im Elend, die Wohnverhältnisse waren unmenschlich.
Durch die Einführung von Luxussteuern konnte Geld für den Sozialen Wohnbau umverteilt werden. Bis 1934 werden 60 000 neue Wohnungen gebaut, sodass viele Familien ihre winzigen Schlafstätten verlassen und ihn helle, neue Gemeindewohnungen mit Wasser und Heizung einziehen konnten. 
1934 war Schluss, denn dann kam der Austrofaschismus. Die verantwortlichen Bundespolitiker der Christlich-Sozialen Partei (die Nachfolgepartei ist heute die ÖVP) haben 1934 das Parlament und damit die Demokratie abgeschafft. Die Sozialdemokraten wurden verfolgt, eingesperrt und viele auch getötet.
1938 wurde der Austrofaschismus durch den Hitlerfaschismus abgelöst. 2. Weltkrieg, Ermordung von 6 Millionen Juden waren die Folgen. Nach der Befreiung vom Faschismus musste Wien wiederaufgebaut werden. Teilweise wurden in den Stadtrandgebieten große Gemeindebauten errichtet, in den dicht verbauten inneren Bezirken hat die Gemeinde Wien immer wieder Althäuser oder Grundstücke gekauft, um dort unter dem Titel „Stadterneuerung“ günstigen und modernen Wohnraum zu schaffen. Zusätzlich zu den Gemeindewohnungen wurden immer mehr geförderte Genossenschaftswohnungen errichtet.
Die sozialdemokratische Wohnbaupolitik ist einzigartig auf der ganzen Welt und hat dazu geführt, dass heute 62 Prozent der Wienerinnen und Wiener in geförderten Wohnungen leben. Das gibt es sonst nirgends auf der Welt. 
Viele europäische Städte wie zum Beispiel Berlin sind einen anderen Weg gegangen und haben in den 90er Jahren Zigtausende Sozialwohnungen privatisiert. Heute würden sie diese Wohnungen gerne zurückkaufen, das ist aufgrund massiver Preissteigerungen jedoch nicht mehr möglich.
Die sozialdemokratisch regierte Stadt Wien hat auch die Privatisierung anderer lebenswichtiger Bereiche verhindert, z. B. das Wiener Wasser, die öffentlichen Verkehrsmittel und die öffentlichen Krankenhäuser. Konservative, meist selbst ernannte Gesundheitsökonomen, haben immer gesagt, dass in den Wiener Krankenhäusern zu viele Betten sind, das heißt, dass die Krankenhäuser zu groß und personalintensiv seien.
Die Coronakrise hat gezeigt, dass dort, wo ausreichend Krankenhausplätze und gut ausgestattete Intensivstationen sind, weniger Menschen gestorben sind und bessere Heilungsergebnisse erzielt wurden. Wien ist hier ganz vorne!
Und die Coronakrise hat auch gezeigt, wie schnell es gehen kann, dass die Wirtschaft zusammenbricht und viele Menschen ihre Arbeit und ihre gesamte Existenzgrundlage verlieren können. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig hat in dieser Krise sehr flexibel und rasch reagiert und unterschiedlichste Maßnahmen getroffen, um unbürokratisch zu helfen.
Weil wir in Wien ein dichtes soziales Netz und Dienstleistungen im städtischen Eigentum haben, ist der Alltag so normal wie möglich weitergegangen. Das ist das Ergebnis sozialdemokratischer Politik, von der wir jetzt mehr brauchen, um mit den Krisenfolgen fertig zu werden. Es geht nämlich in erster Linie darum, sich all jener anzunehmen, die unter der Wirtschafskrise leiden, am Arbeitsmarkt, als Kleinunternehmer, als Schüler, Pensionisten. Michael Ludwig sagt: „ Wien war vor der Krise die sozialste und lebenswerteste Metropole der Welt, und wir tun alles dafür, dass das so bleibt!“

Köşe Yazarları | Autoren
Köşe Yazarları | Autoren