Sayı | Ausgabe: 270, 10.04.2024 | Gelecek sayı | Nächste Ausgabe: 10.05.2024

09.11.2022

Gaz ve akaryakıt ısıtması Gaz ve akaryakıt ısıtması yakında tarih olacak

Bakanlar Kurulu, 2040 yılına kadar yenilenebilir ısıtma sistemlerine geçiş kararı aldı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı bize enerji arzımızın ne kadar savunmasız olduğunu gösterdi. Yenilenebilir ısı yasası ile bu yolda büyük bir adım atılıyor. Değiştirilen her eski akaryakıt ve gaz ısıtma sistemi bizi Rusya'dan bağımsız kılacak ve iklimimizi koruyacaktır.  Bu durumda doğal gazın aşamalı olarak kaldırılması tek çözümdür.  Yasa 1 Ocak 2023'ten itibaren yeni binalara artık gazlı ısıtma kurulamayacağını şart koşuyor. 2035 yılına kadar iklime zarar veren tüm akaryakıtlı ısıtma sistemleri değiştirilecek ve 2040 yılın da Avusturya'daki tüm ısıtma sistemleri yenilenebilir enerjilere dönüştürülecek. Bakanlar Kurulu'nda alınan kararla birlikte yasa tasarısı Meclis'e sevk edilecek.  Ancak yasanın yürürlüğe girmesi için Parlamento'da üçte iki çoğunluk gerekiyor. Bunun için şimdi muhalefet partileriyle görüşmeler yapılacak. Yeşiller SPÖ'nün oylarını umuyor. Gazlı ısıtma sistemlerinin çoğu başkentte olduğu için Viyana’da SPÖ'nün oyuna ihtiyacı var. Bakanlar Kurulu, 2040 yılına kadar yenilenebilir ısıtma sistemlerine geçiş kararı aldı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı bize enerji arzımızın ne kadar savunmasız olduğunu gösterdi. Yenilenebilir ısı yasası ile bu yolda büyük bir adım atılıyor. Değiştirilen her eski akaryakıt ve gaz ısıtma sistemi bizi Rusya'dan bağımsız kılacak ve iklimimizi koruyacaktır.  Bu durumda doğal gazın aşamalı olarak kaldırılması tek çözümdür.  Yasa 1 Ocak 2023'ten itibaren yeni binalara artık gazlı ısıtma kurulamayacağını şart koşuyor. 2035 yılına kadar iklime zarar veren tüm akaryakıtlı ısıtma sistemleri değiştirilecek ve 2040 yılın da Avusturya'daki tüm ısıtma sistemleri yenilenebilir enerjilere dönüştürülecek. Bakanlar Kurulu'nda alınan kararla birlikte yasa tasarısı Meclis'e sevk edilecek.  Ancak yasanın yürürlüğe girmesi için Parlamento'da üçte iki çoğunluk gerekiyor. Bunun için şimdi muhalefet partileriyle görüşmeler yapılacak. Yeşiller SPÖ'nün oylarını umuyor. Gazlı ısıtma sistemlerinin çoğu başkentte olduğu için Viyana’da SPÖ'nün oyuna ihtiyacı var. 
Neler değişecek?Avusturya'da şu anda 530.000 akaryakıt ısıtma sistemi, 1,25 milyon ise gazlı ısıtma sistemi bulunmaktadır. Haneler şu anda tüm doğal gazın dörtte birini tüketiyor, bunu azaltmak için yenilenebilir ısı Yasası'na karar verildi. 2023'ten itibaren, Avusturya'daki yeni binalara gazlı ısıtma artık kurulmayacak. Fakat planlanmış ve yapım aşamasında olan binalar için istisnalar var. 2023'ten itibaren, fosil yakıt ve kömür ısıtma sistemleri yenilenebilir ısıtma sistemleriyle değiştirilecektir. 2020'den beri yeni binalarda mazot ve kömürle ısıtma yasaklandı. Özellikle eski kömür ve akaryakıt ısıtma sistemlerinin zorunlu değişimi başlayacak. Bu, 1980'den önce üretilen tüm mazotlu ısıtıcılar için geçerlidir. Bunun için kapsamlı yatırımlar var. 2035 yılına kadar, Avusturya'daki tüm eski kömür ve akaryakıt ısıtma sistemleri, modern, yenilenebilir bir ısıtma sistemi ile değiştirilecek veya yenilenebilir gazla çalıştırılacaktır.
Nasıl bir yardım paketi bizleri bekliyor? Yenilenebilir ısıtma sistemine geçiş için kapsamlı bir finans programı eşlik ediyor. 2026 yılına kadar halihazırda toplam 2 milyar euro hazır bulunmaktadır. Şimdi akaryakıt ısıtma sistemini değiştirmeye karar veren herkes 7.500 Euro, gazlı ısıtmanın değiştirilmesi için ise 9.500 Euro alacak. Binaların yenilenmesi için kapsamlı sübvansiyonlar mevcuttur. Çok katlı konut binalar için özel yardım paketleri bulunmaktadır. Düşük gelirli insanlar için, yeni ısıtma sisteminin yüzde 100'üne kadar “herkes için temiz ısıtma desteği”  ile finanse edilecektir. 
Şirketler icin enerji yardımı ne zaman başlıyor? 7 Kasım 2022 gününden itibaren şirketler, enerji yardımı için ön kayıt yaptırabilirler. Finansman düzeyine bağlı olarak, enerji maliyeti sübvansiyonunun 2.000 € ila 50 milyon Euro arasında şirketleri desteklemesi amaçlanmaktadır. Finansman yönergeleri şu anda sözde bildirim için AB Komisyonu'ndadır. AB Komisyonu'nun bu onayı, şirket sübvansiyonları için zorunludur ve önümüzdeki birkaç gün içinde bekleniyor. Kayıt 21 Kasım 2022'ye kadar mümkündür. Şirketler daha sonra bir sevk teyidi ve resmi başvuru teslim süresi hakkında bilgi alacaklardır. Bu muhtemelen 22 Kasım'dan itibaren mümkün olmalıdır. Her şirket için yalnızca bir başvuru yapılabilir.

Köşe Yazarları | Autoren
Köşe Yazarları | Autoren