Sayı | Ausgabe: 270, 10.04.2024 | Gelecek sayı | Nächste Ausgabe: 10.05.2024

11.05.2022

Dul ve yetim maaş ölen bir insanın aile bireyleri için yasal olarak düzenlenmiş bir maaş türüdür. Ölen kişinin emeklilik sigortadan hakkı doğuyorsa, onun geride kalan ailesi emekli maaşını alma hakkını kazanır. Bu, ölen kişinin yaşına bağlı olarak belirli sürelerde sigortalı olması gerektiği anlamına gelir. Ölüm nedeni iş kazası, meslek hastalığı veya askerlik nedeniyle oluştuysa, ön sigorta süresi gerekli değildir. Ebeveynlerden biri vefat etmişse çocuklara yarım, her iki ebeveyni de vefat etmişse tam yetim aylığı verilir. Dul ve yetim maaş ölen bir insanın aile bireyleri için yasal olarak düzenlenmiş bir maaş türüdür. Ölen kişinin emeklilik sigortadan hakkı doğuyorsa, onun geride kalan ailesi emekli maaşını alma hakkını kazanır. Bu, ölen kişinin yaşına bağlı olarak belirli sürelerde sigortalı olması gerektiği anlamına gelir. Ölüm nedeni iş kazası, meslek hastalığı veya askerlik nedeniyle oluştuysa, ön sigorta süresi gerekli değildir. Ebeveynlerden biri vefat etmişse çocuklara yarım, her iki ebeveyni de vefat etmişse tam yetim aylığı verilir. 
Dul aylığının süresi: Evlilikten bir çocuk varsa veya evlilik 10 yıl sürmüşse, emekli maaşı alma hakkınız süresizdir. 35 yaşını doldurmuş olsanız bile sınırsız bir süre için emekli maaşı alabilirsiniz, aksi takdirde 2,5 yıl ile sınırlıdır. Ölen eş evlilik sırasında emekli maaşı almışsa, evlilik 3 yıl sürmüş ve 20 yıla kadar yaş farkı varsa emekli aylığı sınırsızdır. Evlilik 20 ile 25 yaş farkı arasında 5 yıl, aradaki fark 25 yıldan fazla ise 10 yıl sürmüş olması gerekir.
Dul aylığının miktarı:Dul aylığının hesaplanmasında esas alınan, sigortalının ölüm anında hak kazanmış olduğu emekli maaşıdır. Henüz emekli maaşı almamışsa malullük aylığı veya iş görememezlik maaşı alınır. Ölen kişinin ve sağ kalanların ölümden önceki son iki yılda elde ettikleri gelire göre 0 ile 60 arasında olabilen bir yüzde oluşturulur. Ölen kişinin emekli maaşının yüzdesi dul maaşı olarak ödenir. Eğer eşlerin geliri aynı ise bu durumda diğer hayatta kalan eş yüzde 40% alır. Hayatta kalanın geliri öleninkinden 2 veya 1/3 katı ise, emekli maaş yüzdesi 0'dır. Hayatta kalan ve diğer eşin maaşı belirli bir miktara ulaşmıyorsa, emekli aylığının yüzdesi %60'a kadar yükseltilir. 2022 için değer 2.098,74 Euro'dur.
Yetim maaşı: Ölen kişinin çocukları 18 yaşına kadar yetim aylığı alma hakkına sahiptir. Diğer bir gereklilik ise vefat eden ebeveynin yeterli sigortalı yıl geçirmiş olmasıdır, eğer yeterli yıl geçirmişse emekli maaşı yerine bir defaya mahsus ödeme yapılır. 18 yaşını doldurduktan sonra çocuk eğitimine devam ederse yetim aylığı ödenmeye devam eder. 
Yetim aylığının miktarı: Yetim aylığının miktarı, yetim tek başına ise %40, çift ise aylık %60’dır. Yetim maaşı çok düşükse ve yetimlerin başka bir geliri yoksa tazminat ödeneği alırlar. Bu tazminat ödenegi 24 yaşına kadar 379,02 €’dur, 24 yaşından itibaren ise 673,53 €’dur. Yetimin sağlık sigortası yoksa, yetim aylığı ile ücretsiz olarak sigortalanır. Her iki ebeveynin de emeklilik sigortası varsa, bu durumda yetim kalan çocuk iki yetim aylığı alır. Yetim maaşı (tazmin edici ödenekler dahil) yılda 14 kez ödenir. Eğer çocuk tamamen çalışamaz halde ise, yetim aylığı sınırsızdır.

Köşe Yazarları | Autoren
Köşe Yazarları | Autoren