Sayı | Ausgabe: 236 (15.06.2021)
Gelecek sayı | Nächste Ausgabe: 13.07.2021

28.03.2018

 

Geçen sayılarımızda okuyucularımızın doğru mal beyanı konusunda aydınlatmıştık. Bu sayıda da buradan ve Türkiye’den emekli olanların durumuna değineceğiz. Geçen sayılarımızda okuyucularımızın doğru mal beyanı konusunda aydınlatmıştık. Bu sayıda da buradan ve Türkiye’den emekli olanların durumuna değineceğiz. Emekli aylığından hem vergi hem de sigorta primi kesiliyor. Bu kesintiler elde edilen emekli aylığının tutarına bağlı. Emekli olan kişi sadece Avusturya’dan emekli ise ve yardım almıyorsa emekli aylığından yapılacak kesinti zaten emekli sandığından hesaplanıyor ve kesinti doğrudan yapılıyor. Emeklinin her hangi bir işlem yapmasına gerek kalmıyor. Ancak emekli şahıs aynı zamanda Avusturya dışından bir emekli aylığı daha alıyorsa bunu Avusturya’da emekli sandığına bildirmesi gerekmekte. Zira ona göre kesintiler hesaplanıyor. Emekli olan şahıs Avusturya’da emekli aylığı alıyor ve emekli sandığından gelir dengeleme ödemesi (Ausgleichszulage) alıyorsa ve aynı zamanda başka bir ülkeden, mesela Türkiye’den de emekli aylığı alıyorsa bu gelir durumunu Avusturya’da emekli sandığına bildirmesi gerekmekte. Emekli sandığı yurt dışından elde edilen emekliliğin tutarına göre gelir dengeleme ödemesini tekrar hesaplar ve yurt dışından elde edilen emekli geliri yüksek ise, gelir dengeleme ödemesini tamamen kesebilir. Yurt dışından elde edilen gelir bildirilmez ve daha sonra tespit edilirse fazla ödemeler emekli sandığı tarafindan geriye dönük hesaplanır ve haksız elde edilen ödemeler emekli sandığı tarafindan geri talep edilir. 
****************
Özel  iflas yasasındaki önemli değişiklikÖzel iflas yasasındaki değişiklikler 1.11.2017 tarihi itibariyle yürülüğe girdi. Daha önce okurlarımızı bu konuda bilgilendirmiş ve iflas vermek isteyenlerin mümkünse yasa degişikliğini beklemelerini söylemiştik. Yasa tam beklenildiği gibi gelmese de borçlular için ciddi kolalaylıklar sağlamakta.Daha önce iflas süresi 7 yıl idi ve üç seneye indirilmesi düşünülürken 5 seneye indirdiler. Bu da hükümet değişikliğinden kaynaklandı. Erken seçime gidilmeseydi iflas süresi 7 yıldan 3 yıla inecekti.Asgari ödeme kotası olan yüzde on, yüzde sıfıra indirildi. Bu değişiklik çok ciddi bir kolaylık getirdi borçlu olanlara özellikle borç yükü çok olanlar için. Daha önce iflasa gidenler borcları ne kadar olursa olsun ödeme planını (Zahlungsplan) kabul ettiremedikleri durumlarda asgari (bazi durumlarda yüzde onun altına düşülebiliyordu) yüzde on ödemek zorunda kalıyorlardı. Mesela 300.000 EURO borcu olan bir kişi ödeme planını alacaklılara kabul ettiremedimi Abschöpfung (emme sistemi)denilen sisteme geçiyordu bu durumda yüzde on ödeme zorunda kalınıyordu ve buda örnekten yola çıkacak olursak 30.000 Euro’ya tekabül ediyordu. Yani borçtan kurtulmak isteyen borçlu iflastan sonra dahi ciddi bir borçla karşı karşıya kalabiliyordu.Devam edecek...

Köşe Yazarları | Autoren
Köşe Yazarları | Autoren