Sayı | Ausgabe: 236 (15.06.2021)
Gelecek sayı | Nächste Ausgabe: 13.07.2021

31.01.2018

Çoğunuzun bildiği gibi Avusturya, bir çok eksiye rağmen, sosyal hukuk devletidir. Avusturya’da geliri olmayan kimse yoktur. Her hangi bir şekilde ikamet hakkı olan ve Avusturya vatandaşları kendi iş güçleri ile bir gelir elde edemiyecek duruma düşünce veya malulen emekli olup geçimini temin edecek kadar malulik emekliliği alamayan şahıslara farklı yardımlar verilir. Çoğunuzun bildiği gibi Avusturya, bir çok eksiye rağmen, sosyal hukuk devletidir. Avusturya’da geliri olmayan kimse yoktur. Her hangi bir şekilde ikamet hakkı olan ve Avusturya vatandaşları kendi iş güçleri ile bir gelir elde edemiyecek duruma düşünce veya malulen emekli olup geçimini temin edecek kadar malulik emekliliği alamayan şahıslara farklı yardımlar verilir. Malulen veya tam emekli olan kişi sosyal sigortalar yasasının 293. Maddesine göre eşiyle birlikte yaşıyorsa ve eşinin geliri yoksa takriben ek ödemeyle birlikte (Ausgleichszulage) € 1.300,-- alması gerekmekte.Ek ödemenin yanısıra (Ausgleichszulage) diğer bir çok yardımlar bulunmakta. Sosyal kurumdan alınan geçim parası, kira yardımı (kira yardımının belediyeler tarafindan da verilmesi mümkün – bu durum Belediyenin yönetmenliğine bağlı), ev kiralarken depozitin sosyal kurum tarafından üstlenilmesi, ev eşyası tedarik etme yardımı ve buna benzer bir çok yardım şekli. Şimdi asıl konumuza geliyoruz. Avusturya’da yardım alınabilineceğini yardım edilecek duruma düşünce öğreniyor veya zaten biliyor. Bilindiği gibi kuruma bakılmaksızın yardım talebinde bulunulduğunda yardım talep formu doldurmak gerekmekte. Bu formu doldururken (kesinlikle hemen hemen her formda vardır) formda gelirinizle, mal varlığınızla ve sizinle aynı evde yaşayan kişiler ve onların da gelirleri sorulur. Gelir durumu bildiren soruları cevaplarken, sadece Avusturya’daki mal varlığınızı (araba, emlak, pahalı eşyalar, vs.) bildirmeniz istenmiyor, hem Avusturya’daki hem de dünyanın her hangi bir yerinde geliriniz veya mal varlığıniz varsa bildirme zorunlulugunuz var. Olan bir mal varlığını veya geliri gizler veya açıklamazsanız suç işlemiş olursunuz – sosyal dolandırıcılık (Sozialbetrug). Örnek: Karadeniz yöresinden gelen bir vatandaş yıllardır Avusturya’da çalışmış yaşamış ve halen burada yaşamakta. Ancak eski iş gücü yok ve gelir durumu bozuk, yani ilk bakışta sosyal vaka ve yardıma ihtiyacı var. Ancak bu vatandaş çalıştığı yıllarda geldiği kasaba, ilçe veya şehirde daire/dükkan almış, fındık bahçeleri var ve bu bahçeleri işliyor veya işletiyor. Geldiği memleketindeki gayri menkuldan ve fındık bahçesinden gelir elde ediyor – senede toplam € 7.000,--; bu geliri aylık gelire bölünce aylık 583.33 EURO’ya tekabül ediyor. Bu geliri yardım müracatı yaptığına bildirmek zorunda, aksi takdirde sosyal dolandırıcılık yapmış olur ve Avusturya Ceza Kanununun § 167. veya 147. Maddesine göre altı aya veya üç seneye kadar ceza alma durumu olabilir (sosyal dolandırıcılığın yapılış şekline ve verilen zarara bağlı).Gelir sorulurken tüm gelirler kastediliyor, yani kira, emeklilik, şirket ortaklığından pay, otobüs – taksi işletmeciliği, tasarruflar ve para veya mülk hediyeleri, vs. Sosyal yardımın amacı gerçekte alacağı yardımın haricinde çok az geliri olan veya hiç bir geliri olmayan kişilere verilmesidir. Türkiye ile Avusturya dolayısı ile Avrupa Birliği arasında bilgi akışı eskiye kıyasla ciddi bir şekilde hızlandı ve bilgi akışı olmakta. Araştırma yapıldığı zaman iştenilen bilgiye bir şekilde ulaşılıyor. Devam edecek...

Köşe Yazarları | Autoren
Köşe Yazarları | Autoren