Sayı | Ausgabe: 236 (15.06.2021)
Gelecek sayı | Nächste Ausgabe: 13.07.2021


Aşağıdaki yazı ve devamı konu hakkında genel bilgi olarak algılanmalıdır. Emlak alış verişinizde konu ile ilgili ayrıntılı bilgiyi avukatınızdan veya mali müşavirinizden alabilirsiniz.
1.4.2012 tarihinden itibaren emlak satışlarında elde edilen gelir emlak gelir vergisine tabi tutuluyor.
Bundan 20-25 sene önce bizi fazla ilgilendirmeyecek olan bu konu, şu an gayet yoğun ilgilendiriyor, zira artık bir çok yabancı kökenli Avusturya vatandaşı emlak piyasasının içerisinde, satın alan veya satan kişiler olarak.
Emlak gelir vergisi spekulasyon vergisi yerine getirildi. Daha önce geçerli olan spekulasyon vergisi emlak gelir vergisinin yürürlüğe girmesi ile yürülükten kalktı.
Yasa koyucu bu vergi şekli ile ufak çapta emlak alım satımı alanında iş yapanları ve kâr yapanları hedef alırken sıradan uzun vadeli ticari amaç gütmeyen vatandaşları da etkiledi.
Yürürlükten kalkan spekulasyon vergisine göre emlak alındıktan sonra 10 yıl içerisinde satış yapılıp kâr yapılması durumunda kârdan 25% tutarında vergi ödeniyordu.
Yeni uygulamaya göre temelde emlak satışlarında yapılan kârdan 25% vergi ödeniyor.
İstisnai durumlar var.
Avrupa Birliği vatandaşı da Avusturya'da emlak sahibi ise ve bu emlağının satışından kâr yapıyorsa bu kârın - istisnai durumlara bakmak gerekiyor - Avusturya'da 25% vergi öder.
Avusturya ve Almanya arasında çift vergilendirme anlaşması bulunmakta ve bu anlaşmanın 13'üncü maddesine göre vergi emlağın bulunduğu yerde emlak gelir vergisi ödenir. Ancak Almanya vergi derecelendirmesinde burada satıştan yapılan kârı değerlendirir.

Devamı gelecek sayıda...
Köşe Yazarları | Autoren
Köşe Yazarları | Autoren