Sayı | Ausgabe: 236 (15.06.2021)
Gelecek sayı | Nächste Ausgabe: 13.07.2021

 

Son günlerde medyada özel iflasta yapılacak değişiklikler ciddi tartışmalara sebeb oldu.
Alacaklıları koruma dernegi (KSV - Kreditschutzverband) planlanan değişikliklere top yekün karşı çıkarken Borçluların Danışma Derneği (Schuldnerberatung) değişikliklerin yararlı ve gerekli ve çoktan yapılması gerektiğini savunuyor.
Şu an borç yükünün altında ezilen özel kişiler (Privatpersonen) borçlarından kurtulmak için özel iflas için mahkemeye müracaat ediyor (Antrag auf Einleitung des Schuldenregulierungsverfahrens). Müracaatı yapmadan alacaklılarla borçları düzenleme anlaşması yapma gayreti göstermek zorunda. Ancak borçlu, alacaklılar arasında Sosyal Sigortalar varsa mahkeme dışında uzlaşmayı denemeden doğrudan mahkemeye gidebilir.
Mahkemeye ödeme planı (zahlungsplan) ve aylıktan kesilebilecek miktrın kesilmesi ile yedi sene süreli bir ödeme dönemi olur (Abschöpfungsverfahren). Borçlu tarafından alacaklılara mahkemede teklif edilen ödeme planı alacaklıların çoğunluğu tarafından kabul edilmezse ödeme planı gerçekleşmesi bu durumda diğer sisteme (Abschöpfung) geçilir. Yani yedi sene boyunca bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler (eş, 18 yaşından küçük çocuklar veya 18 yaşından büyük ama eğitim gören çocuklar) dikkate alınarak aylık gelirinizden her ay kesinti yapılır ve tayin edilen yediemine gönderilir. Yediemin yedi sene boyunca (gözetim süresi) bu kesintileri alacaklılara dağıtır. Yedi sene dolduğunda borçlarınızın yüzde onunu (als sinir -Mindestquote) ödemiş olmanız gerekmekte (istisnalar var).
İşte yeni düzenleme bu süreyi 7'den 3 yıla indiriyor ve yüzde 10 gibi bir alt sınır kalkıyor - Mindestquote.
Borçlular gözetim süresi içerisinde borçların yüzde onunu ödemiş olması gerekmete. Yeni düzenleme bunu kaldırırsa ve gözetleme süresi üç seneye inerse gözetleme süresi içerisinde yapılabilinen ödemeyle iflas bitmiş sayılacak ve ödenemiyen borçlar silinecek. Ancak şu an yasa taslağı son aşamasında olsada henüz meclise gelmedi.
Taslak bu şekilde meclise gelir ve yasallaşırsa, borçlular için ciddi iyileştirmler getirecek. Yasanın yürülüğe girme tarihi olarak Temmuz 2017 veya Ocak 2018 olarak düşünülüyor. Yasallaşma aşamasına gelirse Temmuz ayında yürürlüğe girme ihtimali yüksek.
Tavsiye; şu an iflas vermeyi düşünen varsa, en azından Temmuz'a kadar beklesin ve mutlaka bir avukata veya Schuldnerberatung'a danışsın.

Köşe Yazarları | Autoren
Köşe Yazarları | Autoren