Sayı | Ausgabe: 236 (15.06.2021)
Gelecek sayı | Nächste Ausgabe: 13.07.2021


Geçen iki sayımızda birinci merci (mahkemeler veya devlet kurumları) kararları ile ilgili itiraz sürelerini işlemiştik; bu sayıda ikinci merci kararlarına itirazı konu edeceğiz.
Birinci merci kararlarına olduğu gibi ikinci merci kararlarına da itiraz imkanı mümkündür.
Avusturya da karar verme kurumları üç aşamalı olarak oluşturulmuş (Türkiye'deki sistem den fazla farklı değil). Mahkemelerden örnek vermek gerekirse , dava değeri e 15.000 geçmiyorsa, durum şöyle: 1. Merci Bezirksgericht; 2. Merci Landesgericht (bazı durumlarda Oberster Gerichtshof'a gidilebilinir). Dava değeri e15.000,-- geciyorsa: 1. Merci Landesgericht; 2. Merci Oberlandesgericht, (önemli durumlarda Oberster Gerichtshof).
Ceza davalarında iki merci vardır. Hafif suçlarda: 1. Merci Bezirksgericht; 2. Merci Landesgericht. Ağır suçlarda: 1. Merci Landesgericht (tek hakim veya heyet veya juri üyeli mahkeme), tek hakimin baktığı davada itiraz Oberlandesgericht'e yapılır; Heyet veya juri mahkemelerinde itiraz Oberlandesgerichte veya Oberster Gerichtshof'a yapılır.
Ayrıca ülke içinde itiraz mercileri tükendiğinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte) veya Avrupa Mahkemesine (Eurupäischer Gerichtshof) gidelebilinir.
Mahkeme kararlarina itiraz süresi 4 tebligattan sonra dört haftadır ve uzatılamaz. Ceza davalarında çok kapsamlı bir dava ise itiraz süresi uzatilabilinir.
Temyiz mahkemesi (Oberster Gerichtshof) itiraz süresi de dört haftadır.
İdari kurumlarda da karar mekanızmaları üç aşamalıdır, ancak istisnalar bulunmakta. Mesela vatandaşlığa müracaat yaptığınızda birinci mercide kararı bağlı olduğunuz eyaletin vatandaşlık dairesi verir. Kararın olumsuz oluşu durumunda itiraz doğrudan Anayasa Mahkemesine veya Yüksek İdari Mahkemeye yapılır ve itiraz süresi tebligattan sonra 6 haftadır. İtirazın avukat tarafından yapılması gerekiyor. Anayasa mahkemesine, yükse idari mahkemeye itirazlarda adli yardım talebinde bulunabilirsiniz. Şartları yerine getirmeniz durumunda size adli yardım verilir ve harç, avukat masrafı ödemek zorunda kalmazsınız.
Fakat adli yardım aldıktan sonra üç sene içerisinde maddi durumunuz düzelirse sizden masraflar talep edilir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gitmek içinde adli yardım talebinde bulanibilirsiniz. Türkiye'den gelen göçmenlerde her konuda İnsan Hakları Mahkemesine gitme gibi genel bir düşünce hakim. Her durumda İnsan Hakları Mahkemesine gitmek mümkün degil. AIHM'e başvurmak için mutlaka bir avukata danışmanız gerekmektedir. AIHM'e yapacağınız itirazın süresi iç mercilerden en son mercinin kararının size tebligatından sonra 6 aydır.
Köşe Yazarları | Autoren
Köşe Yazarları | Autoren