Sayı | Ausgabe: 240 (13.10.2021)
Gelecek sayı | Nächste Ausgabe: 10.11.2021


Takriben 13 yıldır avukatlık branşında hizmet vermekteyim. Çalışma yıllarım arasında karşılaştığım en ciddi sorunlardan bir tanesi burada yaşayan yabancıların kendilerine yapılan tebligatlarda aşırı zaman geçirip anında müdahale etmeyip itiraz sürelerini geçirmeleridir.
Türkiye'de olduğu gibi burada da resmi makamlardan gelen yazı ve kararlar muhattaplara tebliğ edilir. Bu tebliğ olayı posta yolu ile veya bir memur (Polis veya bir devlet memuru) aracılığı ile olur.
Polis veya bir memur tarafından şahısa yapılan tebliğ, kişiye yapıldıktan sonra, yani bir polis memuru veya bir devlet memuru kapınızı çalıp bir makamdan gelen mektubu veya kararı imzanızı attırarak size verdiği an, bu mektup veya karar tebliğ edilmiş sayılır ve itiraz süresi başlar.
Yeriniz tespit edilemiyorsa tebliğ mahkemede ki tebliğ tahtasına asilan kararla gerçekleşir. Bu durumlarda da itiraz süresi karar veya yazı tebliğ tahasına asılması ile başlar.
Posta yolu ile tebli de ise, postacı geldiğinde evde olmanız durumunda tebliğ yapılacak yazıyı veya kararı size imza karşılığında teslim eder. İtiraz süresi bu durumda mektubu veya kararı aldığınızda başlamış olur.
Ancak, bazı durumlarda postacı size evde olmadığınız bir anda bir yazı veya karar getirirse, kararı veya yazıyı posta kutunuza bırakmak yerine size tebliğ denemesi yapıldığını bildiren bir ihbarname bırakır (Verständigung über die Hinterlegung eines Schriftstückes), genelde Türkler arasında "sarı kağıt" diye adlandırılan belge. Bu belgede postacı size bir kararın tebliğ edilmek istendiğini ancak evde olmadığınızdan size ihbarname bıraktığını ve ihbarnemenin üzerinde aynı gün veya ertesi gün yazıyı veya kararı bağlı olduğunuz postaneden alabileceğinizi bildirir. Bu tebliğ şeklinde yoğun bir şekilde hatalar yapılıyor. Zira, ihbarname bırakıldığı günden itibaren itiraz süresi başlamış sayılır. Yani ihbarname (sarı kağıt) bırakıldığında üzerine düşülen şu not: "şu ……………….tarihe kadar alınabilinir", mektubun veya kararın o tarihe kadar sizin itin postanede bekletildiğini belirtir. Kesinlikle alabileceğiniz tarih itiraz süresini bildirmez. Yukarıda değindiğim gibi, size ihbarname yapıldıktan sonra, siz mektubu veya kararı postaneden ister alın ister almayın itiraz süresi işlemeye başlar ve karar itiraz hakkınızı kaybederek ciddi haklardan olursunuz veya bazı yükümlülüklere katlanmak zorunda kalırsınız.
Bu sebebten, ihbarname (sarı kağıt) posta kutunuza bırakıldıktan sonra, hic zaman kaybetmeden bağlı olduğunuz postaneye gidip, size ulaştırılmak istenen mektubu veya kararı alın. Aynı gün veya ertesi gün alırsanız itiraz süresinden fazla bir şey kaybetmiş sayılmazsınız. Zira bazen, kararlar itiraz etmek için avukata ihtiyacınız olabilir ve itiraz süresinin büyük bir bölümü geçtikten sonra size tebliğ edilen ve itiraz etmek istediğiniz karar itiraz edecek avukat bulmakta zorlanabilirsiniz. Çünkü avukata da hazırlığını yapmak için belirli bir sure gerekiyor.
Köşe Yazarları | Autoren
Köşe Yazarları | Autoren