Sayı | Ausgabe: 236 (15.06.2021)
Gelecek sayı | Nächste Ausgabe: 13.07.2021


Son yıllarda çocuklar ile ilgili velayet, ziyaret hakkı ve çocuklarla ayrılıktan veya boşanmadan sonra kurulan ilişki tartışmalara sebeb oldu.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ve Avusturya Anayasa Mahkemesinin son dönemlerde almış aldıkları kararlardan dolayı yasa koyucu bu alanda bir reform yapmak zorunda kaldı. Zira gecerli olan yasa son 10 veya 15 yıldır toplumsal alanda gerçekleşen dönüşümlere cevap vermiyordu. Bu sebebten yeni yasa ile eski yasa hemen hemen tamamen değiştirildi.
Yasa koyucu toplumsal dönüşümlere cevap vermeyen yasaları toplumda ciddi sorunlara sebeb olmadan değiştirmek zorunda. Ancak çocuk yasası konusunda Avustruya yasa koyucusu ne yazık ki toplumdaki, bilhassa aile kurumu konusundaki değişiklileri görmezden gelip değişiklik konusunda biraz gecikti bu gecikmede toplumda ciddi sorunlara sebeb oluyordu. Ancak üst mahkemelerin aldıkları karardan sonra yasa koyucu daha fazla zaman kaybetmeden yasaları toplumsal gercekliğe uyarlamak zorunda hisetti kendini ve topyekün bir değişiklige gitti.
Yapılan değişikliler genel veya kabaca aşağıdaki konuları kapsıyor:
Evlilik dışı doğan çocukların eşit haklara sahip olması
İsim hakkı (Namensrecht)
Çocuğun gelişmesi veya haklarının korunmasının geniş bir şekilde açıklanması (Umschreibung des Kindeswohl)
Ortak velayet
Çocuklarla ayrılan veya boşanan ebeveynlerin ilişkisinin düzenlenmesi
Aile mahkemelerinin daha iyi karar alma yetkisi
Aile mahkemesi danışmanlığı
Evlatlık edinmede yaş sınırının düzenlenmesi
Babalığı tanımanın yeniden düzenlenmesi
Yukarıda belirtilen konuları tek tek zaman buldukca ayrıntlı olarak gazetemizin gelecek sayılarında açıklamaya çalışacağım.
Köşe Yazarları | Autoren
Köşe Yazarları | Autoren