Sayı | Ausgabe: 263, 12.09.2023 | Gelecek sayı | Nächste Ausgabe: 11.10.2023

14.04.2021

Kelime haznenizi genişletmek, bilmediklerinizi öğrenmek, farklı dünyalara dâhil olmak, yeni bakış açıları kazanmak…Okuma alışkanlığı kişinin bir gereksinim olarak algılaması sonucu okuma eylemini, yaşam boyu sürekli ve düzenli biçimde gerçekleştirmesidir. Kişilerin okumayı öğrendikten sonra bu eylemi zevkle yapmalarını sağlamak için kazanmaları gereken önemli bir beceridir.Kelime haznenizi genişletmek, bilmediklerinizi öğrenmek, farklı dünyalara dâhil olmak, yeni bakış açıları kazanmak…Okuma alışkanlığı kişinin bir gereksinim olarak algılaması sonucu okuma eylemini, yaşam boyu sürekli ve düzenli biçimde gerçekleştirmesidir. Kişilerin okumayı öğrendikten sonra bu eylemi zevkle yapmalarını sağlamak için kazanmaları gereken önemli bir beceridir.Bugün kitap okuma alışkanlığının amacı bilgi edinmek olmamalı. Bunları fazlasıyla internette bulmak mümkün bunun yerine kişinin düşünce dünyasına katkıda bulunacak kitaplar okunmalı. İnteraktif olması önemli değil, ama bu kitaplar roman, deneme, makale türünden kişiye bilgiden çok, fikir veren kitaplar olmalı. Her ne kadar roman bu kategoriye sokulamayabilirse de, kişinin düşünme sistematiğine katkısından dolayı tercih edilebilir. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma tehlikesine karşı, işin bilgi kısmı kısayollardan (internet) mutlaka halledilmemeli. Kolay kazandığımız alışkanları çabuk kaybediyoruz çünkü, geri kalan kitap okumadaki tek amaç, fikir edinmek olmalı.
“Ağaç yaş iken eğilir” sözünden yola çıkacak olursak, bebeklik döneminde tanıştırılan kitaplar ile daha geç zamanlarda tanışılan kitapların kişi üzerindeki etkileri çok kolay bir şekilde ayırt edilebilmektedir.
Çocuklarla beraber nasıl sevebiliriz kitapları? İlk önce her fırsatta kitap okuyarak, Kütüphanelerin çocuk bölümlerini ziyaret ederek, evimizde 2  adet kütüphane yaptırarak çocuğumuz da kitaplarına yer açarak ilgisini kazanabiliriz. Teknolojinin en güzel yanlarını kullanarak daha zevkli ve pratik bir şekilde hayatımıza kombine ederek kullanabiliriz. 
Yürüyerek bir yere gitmek, spor yapmak, ev işleriyle uğraşmak… Bu tarz şeyler aslında zamanımızın belirli bir kısmını alıyor. Peki, aynı anda iki şey yaparak yani yaptığınız şeye ek olarak kitaplarla buluşarak zamanı daha verimli bir şekilde kullanabiliriz.
Sesli kitap uygulamaları ya da video platformları sayesinde daha fazla kitap bitirmek mümkün hale gelebiliyor! Üstelik “konuşan kitap” ya da “müzikli kitap” adlarıyla da anılan sesli kitaplarda çocuklarımızın farklı yaş gruplarına uygun, farklı türlerde, hatta dillerde kitapları dinleyebiliriz.
Tabiki ona en iyi örnek aile içinde olacağı için beraber okuma saatleri ayarlayabilirsiniz. Böyle bir teknoloji zamanında telefonlarınızı sessiz moda alarak ve televizyonları da kapatarak biraz teknoloji detoksu yaparak daha verimli kitap saatleri yaratabiliriz kendimize.
Çocuğa sözel anlatım gücü ve kelime yetisinin genişlemesi gibi faydalar sağlayan kitaplar; hayal dünyalarını ve evrene bakış açılarını direkt olarak etkiliyor. Bilimsel araştırmalar da bu konuyu desteklemektedir. Çocukların ilk kez karşılaşılan durumlar ya da olaylar, hiç gitmedikleri yerler veya hakkında fikri olmayan insanlara dair bilgiler kitap sayesinde gerçekleşiyor. Bu yönüyle kitaplar, çocukların düşünce becerilerinin genişlemelerine yardımcı olarak gelişimlerine katkıda bulunurlar. Kütüphanelere çocuklara beraber gitmek ve öyle bir dünyaya karışmalarını sağlamak çocuklarımızın okul hayatını da etkileyecektir.
En son 2019 yılında yapılan araştırmalarda dünyada en çok kitap okunan ilk 10 ülke arasında 6 Asya ülkesi, 4 Avrupa ülkesi yer alırken, her vatandaşın haftada ortalama 10 saatin üzerinde kitap okuduğu Hindistan, en çok kitap okunan ülke olarak dikkati çekti. Dünyada en çok kitap okunan ülke Hindistan olurken, bu ülkeyi sırasıyla Tayland ve Çin takip etti. Türkiye  haftada ortalama 5 saat 54 dakika kitap okuma süresiyle listenin 18'inci sırasında yer aldı.
Bu alışkanlığı edinmek zor, kaybetmek ise çok kolaydır.

Sevgiler

Köşe Yazarları | Autoren
Köşe Yazarları | Autoren