Sayı | Ausgabe: 270, 10.04.2024 | Gelecek sayı | Nächste Ausgabe: 10.05.2024

09.08.2023

Aşırı hava olaylarının sayısı dünya genelinde artmaktadır. Sıcak hava dalgaları, kuraklıklar, seller ve fırtınalar gibi aşırı hava olayları dünya tarihinde her zaman var olmuştur. Ancak iklim değişiyor: son zamanlarda, özellikle son on yılda, aşırı hava olayları daha sık hale geldi. Ve bunun birçok insanın gıda güvenliği üzerinde doğrudan olumsuz etkileri var.Aşırı hava olaylarının sayısı dünya genelinde artmaktadır. Sıcak hava dalgaları, kuraklıklar, seller ve fırtınalar gibi aşırı hava olayları dünya tarihinde her zaman var olmuştur. Ancak iklim değişiyor: son zamanlarda, özellikle son on yılda, aşırı hava olayları daha sık hale geldi. Ve bunun birçok insanın gıda güvenliği üzerinde doğrudan olumsuz etkileri var.
Araştırmalar, iklim değişikliğinin aşırı hava olaylarının genel sıklığını artırdığını ve uzun süreli iklim aşırılıklarını mümkün kıldığını göstermektedir. Örneğin, fırtınalar, kuraklıklar, yangınlar ve seller gibi aşırı hava olaylarının sayısı 1990'ların başından bu yana iki katına çıkmıştır. Gıda Krizleri Küresel Raporu, 2021 yılına kadar 8 ülkede yaklaşık 23,5 milyon insanın iklim olayları nedeniyle artık yeterince beslenemeyeceğini belirtmektedir.
İklim değişikliğinin aşırı hava koşullarının sıklığı ve ortalama yoğunluğu üzerindeki etkisini tahmin etmek artık mümkün. Bilimsel bulgular bazı hava koşullarının şimdiden değiştiğini gösteriyor. Örneğin, soğuk geceler dünya çapında azalırken, sıcak geceler artmıştır. Kuraklıklar, fırtına yoğunluğu ve sıcak hava dalgaları artmıştır ve artmaya devam etmesi beklenmektedir. Araştırmacılar, soğuk hava dalgaları hariç, aşırı hava olayları kategorilerinin çoğunun küresel ısınma nedeniyle artmaya devam edeceğini beklemektedir. Örneğin Orta Avrupa'da, yeni yaz sıcaklık rekorları bir süredir norm haline gelmiştir.
Aşırı hava koşulları nasıl açlığa neden olur?Dünya genelinde açlık ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir, tahminen 735 milyon insan açlıkla karşı karşıyadır. Bunların arasında yetersiz beslenme nedeniyle büyüme geriliği yaşayan beş yaşın altındaki 148 milyon çocuk da bulunmaktadır.
Görünürde yeterince yiyecek olan yerlerde bile, "gizli açlık" olarak adlandırılan durum yaklaşık iki milyar insanı etkilemektedir. Bu insanlar dengesiz beslenme nedeniyle büyük besin eksikliklerinden muzdariptir.
Welthungerhilfe, küresel açlığa son vermek için ortaklarıyla birlikte çalışmaktadır. Ancak bu çalışma, iklim değişikliğiyle bağlantılı olarak artan aşırı hava olayları nedeniyle sürdürülebilir bir şekilde daha zor hale gelmektedir. Fırtınalar, kuraklıklar, sıcak hava dalgaları, şiddetli yağışlar ve yangınlar veya seller gibi ilgili doğal afetler 1990'lardan bu yana daha sık ve daha büyük ölçekte meydana gelmektedir. Bugün bu felaketler dünya genelindeki tüm felaketlerin yüzde 80'ini oluşturmaktadır.
Sıcak hava dalgaları, şiddetli yağmurlar, kuraklık ve seller gıda üretimini tehdit ediyor. Önemli ürünlerin verimi düşmekte, bu da çiftlik hayvanlarının açlıktan ölmesine neden olmaktadır. Bu durum birçok insanı sadece açlığa değil, aynı zamanda kendi geçim kaynaklarını kaybettikleri için çoğu zaman yıkıma da sürüklüyor.
Aşırı hava olayları gıdaya erişimi tehlikeye atmaktadır. Hasat başarısız olduğunda ve ürünler azaldığında, gıda fiyatları hızla yükselir. Bu durum özellikle istikrarlı gıda fiyatlarına bağımlı olan en yoksul kesimi etkilemektedir. Artık kendilerini yeterince besleyemezler ve açlık çekmek zorunda kalırlar. Ürün kayıplarına ek olarak, aşırı hava koşullarının gıdanın kalitesi ve güvenliği üzerinde de olumsuz bir etkisi vardır. Araştırmalar, bitkilerdeki bazı mikro besin maddelerinin konsantrasyonunun yetersiz olabileceğini göstermektedir. Bu da daha fazla insanda "sessiz açlığa" yol açmaktadır.
Sürdürülebilir bir şekilde hareket edilmezse, aşırı hava koşulları nedeniyle birçok bölgede açlık ve yetersiz beslenme artmaya devam edecektir. İklimle ilgili zorlukların üstesinden gelmek için iddialı yaklaşımlara ve tedbirlere ihtiyaç var.

Köşe Yazarları | Autoren
Köşe Yazarları | Autoren