Sayı | Ausgabe: 224 (16.06.2020)
Gelecek sayı | Nächste Ausgabe: 15.7.2020

15.10.2019

Birleşmiş Milletler dünyada 193 üye ülkesi ile en büyük uluslararası bir kuruluştur. Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşından galip çıkan devletlerin öncülüğünde 24 Ekim 1945 yılında kuruldu. Başlangıçta 51 ülkenin katılımı ile kurulan bu teşkilat bugün dünyadaki bütün ülkeleri içine alan devasa bir kurulus haline dönüşmüştür.Birleşmiş Milletler dünyada 193 üye ülkesi ile en büyük uluslararası bir kuruluştur. Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşından galip çıkan devletlerin öncülüğünde 24 Ekim 1945 yılında kuruldu. Başlangıçta 51 ülkenin katılımı ile kurulan bu teşkilat bugün dünyadaki bütün ülkeleri içine alan devasa bir kurulus haline dönüşmüştür.
BM İkinci Dünya Savaşı nın bitmesinden sonra savaşı kazanan ülkelerin ortaya çıkabilecek sorunları çözmek, barışı, adaleti sağlamak ve insan haklarını korumak amacı ile kurdukları küresel bir örgüttür. Güvenlik Konseyi BM'in en önemli organı olarak kabul edilir. Güvenlik Konseyi'nin 10 geçici ve 5 daimi üyesi bulunur. Daimi üyeler İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri olan Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşik Krallık (İngiltere) ve Fransa'dır. Bu ülkelerin alınan kararları veto etme hakkı vardır ve bu ülkelerden birinin onaylamadığı bir karar yürürlüge giremez. Birleşmiş Milletler'e bağlı birçok fon, enstitü ve ihtisas kuruluşları vardır. Bunların en önemlileri:
*Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)*Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)*Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)*Dünya Bankası (WB)*Uluslararası Para Fonu (IMF)*Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)*Uluslararası Atom Enerji Ajansı (IAEA)*Dünya Sağlik Örgütü (WHO)*Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO)*Dünya Ticaret Örgütü (WTO)
İkinci Dünya Savaşı'nın galip ülkeleri bundan 74 yıl önce güçlerini kullanarak kendilerini BM  Güvenlik Konseyi  daimi üyesi ilan edip veto yetkisi ile donatmışlardır. Aradan geçen bunca zamana rağmen yönetimde hiçbir değişiklik olmamıştır. Nüfusları Fransa ve İngiltere'den çok fazla olan, Hindistan, Endenozya, Pakistan, Japonya, Brezilya , Mısır, Türkiye, İran ve Almanya gibi ülkeler veto hakkına sahip değildir. Ayrıca bugün 1,9 milyarlık nüfusa sahip İslam Dünyasından tek bir ülkenin dahi Güvenlik Konseyinde daimi üyeliği yoktur. Durum oldukca üzücü, düşündürücü ve kaygı vericidir.
Tüm dünyayı ilgilendiren bir konuda dünya devletlerinin hemen hepsi bir tarafta olsa ama veto hakki olan bir ülke aykırı görüş beyan etse karar uygulanamıyor. Japonya ve Almanya gibi ekonomik yönden güçlü ülkeler Brezilya ve Hindistan ile birlikte Güvenlik Konseyi daimi üyeligi ile beraber veto hakkı için çaba harcıyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllardan beri BM Güvenlik Konseyini eleştirip „Dünya 5 den büyüktür“ kampanyası sürdürüyor. Çok haklı. Ama maalesef ekonomi uzmanlarının öngörülerine göre 2020 yılından sonra veto yetkisi olan 5 ülkenin ekonomik gücü diger dünya ülkelerinin toplamından daha çok olacak. Yani dünyanın gerisinin gücü (193-5) 5 ülkeden daha az olacak. Gücü elinde bulunduranlar kuralları belirliyor. Bağırmakla düzen değişmiyor.
Bu sistemin ilelebet böyle devam etmeyeceği de muhakkak. Belki yakın bir gelecekte bir veya birkaç ülke hızla yükselişe geçerek bu gidişe bir dur diyecektir.
Ben insanlığın özünde, mayasında adalet ve dürüstlüğün olduğunu düşünüyorum. Bunun için çalışkan, dürüst, azimli ve iyi eğitimli olanların kazanacağına olan inancım tamdır. Hz. Ömer ve Gandi örnekleri iyi incelenmelidir.

Köşe Yazarları | Autoren
Köşe Yazarları | Autoren