Sayı | Ausgabe: 224 (16.06.2020)
Gelecek sayı | Nächste Ausgabe: 15.7.2020

28.03.2018

 

Hepatit A Son derece bulaşıcı bir virüs hastalığıdır. Halk arasında sarılık adıyla bilinir. Virüsünün vücuda girdikten sonraki 2-6 hafta kuluçka süresidir. Ülkemizde önemli bir sağlık sorunudur.Hepatit A Son derece bulaşıcı bir virüs hastalığıdır. Halk arasında sarılık adıyla bilinir. Virüsünün vücuda girdikten sonraki 2-6 hafta kuluçka süresidir. Ülkemizde önemli bir sağlık sorunudur.Belirtilerin hepsi aynı anda olabileceği gibi hiçbiri de görülmeden sessiz olarak hastalık ortaya çıkabilir. Hastanın yaşı arttıkça hastalık daha ağır seyreder. Küçük çocuklarda hiçbir belirti görülmeyebilir. Hepatit A genellikle 3-6 hafta sürer, ancak bazı olgularda altı aya kadar devam eden uzun süreli ya da kötüleşerek tekrarlayan semptomlar olabilir. Hastalık süresince çok uzun süre yatakta kalınması ve buna bağlı olarak işgücü kaybında artış söz konusudur. Tam düzelme 6 ay kadar sürebilir.
Hepatit A için kesin tanı kan testiyle konmaktadır. Hepatit A, B ve C Kan Testleri Hepatit karaciğerin tahribatına verilen genel isimdir. Hepatit A,B ve C değişik virüslerin sebep olduğu karaciğer enfeksiyonlarıdır. Burada bahsedilen testler hepatitin bu virüslerden herhangi birisinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirler. 
Test Nasıl Yapılır? Bu teste girmeden önce herhangi bir önlem almaya veya beslenmenizi değiştirmeye gerek yoktur.İğne ile kolunuzdan bir miktar kan alınır. Alınan kan tüpte toplanır ve laboratuara gönderilir.Bu testi yaptırmak yalnızca birkaç dakikanızı alır. Bu testi yaptırırken AIDS, hepatit veya diğer kan yoluyla bulaşan hastalıklara yakalanma riski yoktur.Sonuçlar Ne Anlama Gelir? Çeşitli hepatit kan testlerinin sonuçları aşağıda özetlenmiştir. İlk grup testler virüsün kanda bulunup bulunmadığını kontrole yöneliktir. Antijen testleri olarak adlandırılırlar. İkinci grup testler vücudun enfeksiyona karşı reaksiyonunu ölçmek için yapılan testlerdir. Antikor testleri olarak adlandırılırlar.Hepatit A Enfeksiyonu: Pozitif antijen testi (HAV yada hepatit A virüsü testi) ve pozitif antikor testi (IgM anti-HAV antikor testi) akut hepatit A enfeksiyonu geçirdiğinizi gösterir. Eğer geçmişte hepatit geçirmişseniz antijen testiniz negatif olacaktır fakat antikor testi pozitif olacaktır.Hepatit B Enfeksiyonu: Pozitif antijen testi (HbsAg veya hepatitis B virüsü yüzey antijeni testi) veya pozitif antikor testi (IgM anti-HBc veya IgM hepatit B virüsü antikor testi) akut hepatit B enfeksiyonuna sahip olduğunuzu gösterir. Eğer 6 ay veya daha fazla süreden beri hepatitiniz varsa (kronik hepatit) antijen testi pozitif antikor testi negatif olacaktır. Eğer hepatite karşı korunmak için aşı olduysanız antijen testi negatif, antikor testi ise pozitif olacaktır.Hepatit C Enfeksiyonu: Pozitif antikor testi (anti-HCV veya hepatit C virüsü antikor testi) akut hepatit C enfeksiyonu geçirdiğinizi gösterir. Kronik enfeksiyonu kontrol etmek için, kanda bulunan belirli hepatit C virüslü proteinlerin (antijenler) miktarını ölçen testler yapılır. Eğer birkaç ay boyunca bu testler pozitif olursa hastalığın kronikleştiği söylenebilir. Başka bir deyişle vücudunuz enfeksiyonu tamamıyla temizleyemiyor demektir. 
Korunma Yolları Nelerdir? 1-Tam olarak temizliğinden emin olunmayan suyu içmeyin ve bu sudan oluşan buzu kullanmayın. Aynı tehlike bu su ile diş fırçalarken de söz konusu olabilir. 2-Soyulmamış meyvelerin, salataların, haşlanmamış sebzelerin yıkanmadan yenmemesi ve çiğ deniz mahsüllerinden sakınılması gerekir. 3-Sokaklarda temizlik kurallarına dikkat edilmeden hazırlanmış yiyecek ve içeceklerin yenilmemesi gerekir. Tüm bu önlemlere rağmen Hepatit A riski altında olabilirsiniz. Korunmanın en kesin ve güvenli yolu aşılanmaktır
Hepatit A Nasıl Bulaşır ?Kan yoluyla ve yakın temasla (kan dışındaki vücut sıvıları: tükürük, ter, cinsel organ sıvıları) bulaşır. Derideki bir çatlak yada açık yara ile temas eden bir damla kan yada tükürük bile hastalığın bulaşması için yeterli olabilmektedir. Taşıyıcı anneden bebeğine de doğum esnasında bulaşabilir.En önemli ve yaygın bulaşma yolu korumalı da olsa cinsel ilişkidir, çünkü ter ve tükürük gibi vücut sıvılarıyla dahi geçişleri olabilmektedir.
Hepatit A Risk Grupları Hangileridir ? 
1-Çocuk yuvaları, kreşler ve okullarda bulunan çocuklar ve buralarda görevli personel. 2-Eşcinseller. 3-Yüksek endemik yerlere seyahat edenler. 4-Sağlık çalışanları, laboratuvar personeli. 5-Askeri personel. 6-Hapishanede bulunanlar ve görevliler. 7-Yakınları Hepatit A hastalığı geçirenler. 8-Aşçılar ve gıda sektöründe çalışanlar. 
Belirtileri Nelerdir ?1-Grip benzeri belirtiler (ateş, titreme, bazen diyare, halsizlik gibi) 2-İştahsızlık 3-Bulantı 4-Sarılık (gözlerin ve derinin sararması) 5-İdrarın renginin koyulaşması (demli çay rengi) 6-Dışkı renginin açılması 7-Karın ağrısı 8-Yorgunluk

 

Köşe Yazarları | Autoren
Köşe Yazarları | Autoren