Sayı | Ausgabe: 223 (13.05.2020)
Gelecek sayı | Nächste Ausgabe: 16.6.2020

27.02.2019

 

Avusturya hükümeti ülkedeki işsizlik sorununa çözüm getiremedi. Zaten yıllarca var olan yabancı-yerli işçi ayrımcılığı bu hükümet zamanında daha da belirgenleşti. Yerli kökenli işsizlere gözle görülür bir ayrıcalık tanınmaktadır. Yabancı kökenliysen, (Avusturya vatandaşı olman çözüm değil) vay haline...Avusturya hükümeti ülkedeki işsizlik sorununa çözüm getiremedi. Zaten yıllarca var olan yabancı-yerli işçi ayrımcılığı bu hükümet zamanında daha da belirgenleşti. Yerli kökenli işsizlere gözle görülür bir ayrıcalık tanınmaktadır. Yabancı kökenliysen, (Avusturya vatandaşı olman çözüm değil) vay haline...
İş arayanların büyük çoğunluğu göçmenlerdir vaya göçmen kökenlidirler. Eski Yugoslavya, İran, Macaristan, Türkiye, Irak, Suriye, Rusya Federasyonu, Afganistan, Çek Cumhuriyeti'nden gelenler başı çekmektedirler.Birlikte yaşayışımızda oldukça kabarık sorunlar var. İş bulmak, işe yerleşmek bir çözüm değil aslında. Önemli olan, iş yerinde patron ya da iş arkadaşların tarafından ayrımcılığa uğramamandır. Hoşgörü ve birlikte yaşam... Hoşgörü ve birlikte yaşam istenci, o iş yerine çok olumlu etkilerde bulunacaktır. Bu birlikteliği ve güzelliği inşaa eden işletmeler var Avusturya'da. Ayrımcılığa göz yuman ya da onay veren işletmeler, beklediği performansı elde edemezler. Başarı, birlikte ve gönüllülük esasına bağlıdır.
Avusturyalı popülist politikacılar her olumsuzluğu yabancılara yüklediler ve başardılar da. Neredeyse olumsuz hava koşullarının da sorumlusu yabancılar olacak. Dünyanın büyük bölümü ekonomik sığınmacılarla dolu. Dünya, eski dünya degil artık. Savaşlar nedeniyle insanlar yerlerinden, yurtlarından edildiler. Zenginlik kaynakları talan edilen insanlar, yaşayabilmeleri için batı ülkelerine yöneldiler. Bunda savaş ve silah baronlarının emeği gözardı edilemez.
Bir de madalyanın diğer yüzüne bakalım. Üç yüz bine yakın Burgenland'lı bugün Chicago'da yaşıyor ve ekonomik sığınmacı. Yokluk yıllarında Voralberg'li ve Tirol'lu çaresiz çiftçiler, çocuklarını Bayern'e ve özellikle Allgäu'ya sattılar. Ekonomik sığınmacı... Çek, Slovak, Macar, Yugoslav kadınlar yıllar önce Avusturya'ya getirildi ve temizlik işlerinde çalıştılar, dadılık yaptılar. Daha sonra erkekler getirildi. En zor, en pis işlerde çalıştılar. Doğruyu söylemek gerekirse, bugünkü modern ve zengin Avusturya'nın temelini atanlardır onlar. Onların çocukları bugün parlamentodadır, ülkenin yönetim kademelerindedirler. Onların bu ülkeye hiç bir zaman zararları olmamıştır.
Ülkene yabancı gelmesini istemiyorsan, çocuk yapacaksın arkadaş. Ya da savaş ve silah baronlarının imüğünü keseceksin. Bekle o zaman sen, yabancı gelecek mi? Popülist yaşlaşımlarla ülke yönetilmez. Belki kısa erimde bir şeyler elde edebilirsin. Ama uzun erimde ancak nal toplarsın, ülkene kaos armağan edersin.
İş arayan yabancılar üzerinde muntazam bir baskı var. İş bulmak artık aslanın ağzında değil, midesinde. Bir iş yerinde akraban ya da tanıdığın varsa işe yerleşmen olanaklı. İş arayanların büyük bölümü göçmenlerdir. Ya da göçmen kökenlidir. Bunların bir kısmı Yukarı Avusturya'nın bazı olanaklarından yararlandılar ve iş bulabildiler. Viyana en çok işsiz barındıran bir şehir. AMS işsizleri özellikle batıya, Yukarı Avusturya'ya yönlendiriyor. Bölgelerarası işbirliğinin başarılı olması için batı eyaletlerinin daha çok özveride bulunması gerekmektedir. İş olanakları açısından Yukarı Avusturya iyi konumda.Kaliteli yaşam standartlarına sahip olan Avusturya, dünyanın zengin ülkeleri arasında ilk sıralarda. %6 cıvarında işsizlik oranı olan ülkede, yoksulluk da bir hayli fazla. Kira fiyatları el yakıyor.
Kapitalizm, uluslara ve dinlere böldüğü insanlığı, kendi kozmopolit kültüründe harmanlamak için olağanüstü çaba sarfetmektedir. Güya, politik ve ekonomik küreselleşme, yeni bir küreselleşmeyi getirecek. Hiçte inandırıcı değil. Tek, tek ülkelerdeki ve dünyadaki tekelleşmeler, sınıf çatışmalarını da beraberinde getirdiği gibi, kültür farklılıklarını da derinleştirmektedir. 
Bu kapitalist düşünce modeli, hurafeden başka birşey değildir. Kapitalizm, dünya insanlığını tek bir kültürde birleştirmeye sahip olsaydı, dünya genelinde ırkçılık, dincilik, ayrımcılık yükselişe geçmezdi.

Köşe Yazarları | Autoren
Köşe Yazarları | Autoren