Sayı | Ausgabe: 223 (13.05.2020)
Gelecek sayı | Nächste Ausgabe: 16.6.2020

O, bizlere ayrışarak değil, birleşerek var olmayı öğretti. Kararlı ve saygın duruşuyla örnek oldu. Yaşayan en büyük ve en önemli sosyalist düşünür ve eylem adamıydı. Yoksulun ve ezilenin yanında saf tuttu. Bağımlılık Okulu'nun kurucularındandı. Bizler onu, üçüncü dünya ve ezilen halkların kalkınması ve kurtuluşu için azimli mücadelesinden tanıyoruz. 60'a yakın kitabının 30'u çeşitli dillere çevrildi. Türkçe'ye çevrilen eserlerini yıllarca okuduk. O, büyük bir anti-emperyalist, sömürgecilik karşıtı önemli bir sosyalist entellektüel, inadına sosyal adalet ideali olan bir bilgeydi, bir eylem adamıydı.O, bizlere ayrışarak değil, birleşerek var olmayı öğretti. Kararlı ve saygın duruşuyla örnek oldu. Yaşayan en büyük ve en önemli sosyalist düşünür ve eylem adamıydı. Yoksulun ve ezilenin yanında saf tuttu. Bağımlılık Okulu'nun kurucularındandı. Bizler onu, üçüncü dünya ve ezilen halkların kalkınması ve kurtuluşu için azimli mücadelesinden tanıyoruz. 60'a yakın kitabının 30'u çeşitli dillere çevrildi. Türkçe'ye çevrilen eserlerini yıllarca okuduk. O, büyük bir anti-emperyalist, sömürgecilik karşıtı önemli bir sosyalist entellektüel, inadına sosyal adalet ideali olan bir bilgeydi, bir eylem adamıydı.Mısırlı bir baba ile Fransız bir annenin oğlu olarak 1931 yılında Kahire'de dünyaya gelir. 86 yaşında Fransa'nın başkenti Paris'te yaşamını yitirir.1957-1960 yıllarında, Kahire Ekonomik Yönetim Enstitüsü'nde çalışmalar yapar. Buradaki çalışmaları ile kendinden sıkça söz ettirir. Dünyanın yoksul halklarına daha da yararlı olabilmek için yüksek öğrenimini Paris'te sürdürür. Üçüncü Dünya Forumu (Dakar)'nun genel müdürlüğüne getirilir. Dünyanın birçok ülkesinde panellere katılır, televizyon proğramlarına çıkar. Tek bir ereği vardır: Üçüncü Dünya ve ezilen yoksul halkların kurtuluşu... O, ezilen yoksul halkların kurtuluşu için mücadele eden gerçek bir sosyalist hamaldı. Yaşamını, emekçilerin ve yoksul dünya halklarının enternasyonalini yeniden inşaa etmek için adadı.Emperyalizmin kalleş ve acımasız yönünü en iyi tahlil edenlerdendir. Amin, “Totalitarizm halâ “yumuşak” olsa da, kurbanları işci sınıfının ve dünya halklarının büyük çoğunluğu – isyan eder etmez son derece büyük bir şiddete başvurmak için her daim hazırdır.” der.Evet, emperyalizm Demokles'in Kılıcı gibi her daim ezilen dünya halklarının tepesindedir. Emperyalizmin, sömürülen ve ezilen hiç bir halkın boyunduruk altından kendini kurtarmasına asla ve asla müsaade etmeye niyeti olamaz.Ama azınlıktalar...Çoğunluk, (ezilen yoksullar) birgün emperyalist küreselleşmeden kopuşu başlatacak ulusal, halkçı ve demokratik taleplerini eyleme dönüştürerek, tarihin çarkını terse döndüreceklerdir. Terse döndürmenin biricik yolu, ezilen ve sömürülen insanlığın oluşturduğu enternasyonal cephenin ilkeli ve kararlı mücadelesinden geçer.Samir Amin'in en sevdiğim sözü, “Geçmişin nostaljisi Nasırcılar, Türkiye'de Kemalistler aynı nostaljik beklenti içinde olmalıdırlar.”“Abdul Cemal Nasır döneminde üretim ekonomisini göreceli olarak dışarıdan bağımsız ve etkili biçiminde gerçekleştiriyordu. Neredeyse herkes iş sahibiydi, şaşırtıcı bir eğitim veriliyordu, sağlık, ulaştırma ve konut sistemi çok düzelmişti. Eğitim sayesinde özellikle alt sınıflardan orta sınıfa doğru sosyal hareketlilik sağlanmıştı. Nasır'dan sonra Mısır 40 yıl neoliberal Amarikan reçetelerini uyguladı. Devletin elindeki tüm olanaklar eşe dosta dağıtıldı. Yoksulluk büyüdü. Sonunda Amerikan hegomanyasına, İsrail ve Körfez etkisine tam bir biat içine girildi.” Samir Amin'in en güzel Mısır tahlili bu olsa gerek.
ESERLERİ
Bizlere 60'a yakın eser bıraktı. Emperyalizm ve Eşitsiz Gelişme, Avrupa Merkezcilik, Kapitalizmden Uygarlığa, Liberal Virüs, Dünya Ölçeğinde Birikim, İleriye Dönük Bir Yaşam, Küreselleşme Çağında Kapitalizm, Mısır'da Sosyalizm, Avrupa ve Arap Dünyası, Faşizm, Irkçılık, Ayrımcılık, Modernite, Demokrasi ve Din, Entellektüel Yolculuğum, Etnik Açılım Kapitalizmin Hayaleti, Doğu Uygarlığının Yükselişinin Tarihsel Nedenleri, Maoizmin Geleceği, V. Enternasyonal İçin, Eşitsiz Gelişme, Kaos İmparatorluğu önemli eserlerindendir.Okuduğum eserlerinden: Doğu Uygarlığının Yükselişinin Tarihsel Nedenleri, Kaos İmparatorluğu, Demokrasi ve Din, Avrupa ve Arap Dünyası, Maoizmin Geleceği, Mısır'da Sosyalizm, Emperyalizm ve Eşitsiz Gelişme beni en çok etkileyenleridirler. O, ezilen halkların gözü, kulağı, çığlığı ve bilgesiydi. Bizlere önder oldu, örnek oldu, büyük bir miras bıraktı. Mirasını gelecek kuşaklara bırakmak boynumuzun borcu olsun. Mücadelesi ve eserleri yolumuzu aydınlatsın. Güle, güle koca yürekli bilge adam... Yıldızlar yoldaşın olsun.

Köşe Yazarları | Autoren
Köşe Yazarları | Autoren